Informare privind prelucrarea datelor personale

Ultima actualizare: ianuarie 2021

Angajamentul nostru:

 • Să îți păstram datele cu caracter personal în siguranță.
 • Să nu vindem date tale.
 • Să îți oferim o modalitate prin care îți poți accesa oricînd datele.

Cine sîntem

Ori de cite ori vei procura un serviciu sau un bun de la noi vei intra în relație cu organizația noastră.

Sîntem KTB InfoNet SRL. Dacă detaliile din această informare nu te mulțumesc și vrei să afli mai multe informații te rugăm să trimiți un email la adresa adrian(.)munteanu(@)ktb(.)ro.

Cum te protejează legea

Datele tale cu caracter personal sînt protejate prin lege: Regulamentul European 679/2016 respectiv Legea 190/2018. Regulamentul European spune că avem voie să prelucrăm datele personale doar dacă avem un motiv real. Acest lucru înseamnă inclusiv posibilitatea de a le transmite în afara organizației noastre. Regulamentul spune că trebuie să avem cel puțin unul din următoarele motive:

 • Să încheiem un contract între noi
 • Să existe o obligație legală
 • Să avem un interes legitim bine justificat
 • Să îți protejăm interesele vitale
 • Trebuie să executăm o sarcină în interes public
 • Cînd ți-ai dat consimțămîntul

Cînd avem un motiv comercial (economic) să îți prelucrăm datele personale atunci se spune că există un „interes legitim„. Ori de cite ori apare un astfel de motiv, te vom informa. Trebuie să știi însă că existența interesului nostru legitim nu trebuie să fie contrară intereselor tale.

Regulamentul și alte legi/reglementări tratează anumite date cu caracter personal ca find „speciale„/sensibile. Se includ în această categorie informații despre originile etnice sau rasiale, credința/religie, datele despre starea de sănătate, orientarea sexuală, apartenența la un sindicat, înregistrările din cazierul judiciar.

Nu colectăm și nu prelucrăm astfel de date fără consimțămîntul tău cu excepția cazului în care legea ne permite/obligă acest lucru. Vom prelucra acest tip de informații doar dacă este necesar:

 • Există un interes public major
 • Trebuie să ne putem apăra interesele într-o instanță judecătorească.

Categorii de date personale

Singurele date personale pe care le prelucrăm sînt cele de contact: nume și prenume, adresa de email, număr de telefon, date necesare facturării. Prelucrarea are loc doar în momentul în care ne contactezi și ulterior semnării unui contract comercial.

Cum îți colectăm datele personale

Tu ești cel care ne-ai oferit aceste date. Avem în vedere datele pe care ni le oferi tu în mod direct:

 • Cînd soliciți o ofertă
 • Cînd avem o convorbire telefonică sau un schimb de mesaje
 • Cînd folosești situl nostru web,
 • În documente pe care ni le transmiți
 • În documente financiare (pe factură de exemplu)

Cît timp îți păstrăm datele

Datele sînt păstrate conform cerințelor legale doar pe întreaga perioadă în care ești clientul nostru.

Dacă ești decis să nu ne oferi date

Colectăm datele tale personale doar în baza unor cerințe legale sau pentru desfășurarea contractului dintre noi.Dacă ai ales să nu ne oferi acele date ne vom afla în imposibilitatea executării contractului sau nu vom putea respecta ceea ce impune legea. 

Sînt situații în care îți solicităm datele personale chiar dacă nu există o prevedere legală dar care ne folosesc nouă în afacere. Aceste situații îți vor fi explicate și îți vom cere consimțămîntul. Nu ești obligat să ne oferi acele date și refuzul tău nu va afecta livrarea bunurilor sau serviciilor.

Cookies

Cookies sînt fișiere mici care sînt transmise dispozitivului tău (laptop, PC, telefon, tabletă) de către serverul web care găzduiește situl organizației naostre, ori de cite ori vizitezi acest site. Aceste fișiere sînt salvate pe dispozitivul tău. Situl ktb.ro folosește doar cookies strict necesare din platforma wordpress. Nu folosim nici un alt fel de cookies sau altă tehnologie de tip ”tracking”.

Cum depui o plîngere

Dacă nu ești mulțumit de modul în care îți folosim datele personale ne poți contacta astfel la adresa de mail indicată mai sus. De asemenea poți să te adresezi Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cum îți poți retrage consimțămîntul

Îți poți retrage consimțămîntul pe care ni l-ai acordat în orice moment.

Te rugăm să ne contactezi prin mijloacele descries anterior dacă dorești acest lucru. Retragerea consimțămîntului va avea effect doar asupra doar asupra datelor pe care le folosim în baza acestuia. Dacă retragerea consimțămîntului conduce la imposibilitatea livrării unor bunuri sau servicii te vom informa în acel moment

Dacă datele tale nu sînt corecte, te rugăm să ne anunți

Ai dreptul să ne întrebi orice despre informațiile pe care le prelucrăm și să le corectăm în cazul în care nu sînt corecte.

În urma solicitării tale le vom verifica și le vom corecta. Solicitarea ta poate fi făcută prin modalitățile amintite anterior. Trebuie să știi că solicitările tale pot fi monitorizate sau înregistrate.

Cum poți obține o copie a datelor tale

Poți să obții o copie a tuturor datelor despre tine pe care le deținem. Te rugăm să să ne scrii la adresa menționată anterior.

Drepturile tale

În orice moment, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale. Acest lucru se numește „dreptul la opoziție„. Ne poți cere să îți ștergem datele dacă nu mai avem nevoie de ele. Acest lucru se numște „dreptul la ștergerea datelor„. Chiar dacă există situații oficiale în care trebuie să îți păstrăm datele, te rugăm să ne spui dacă tu consideri că ar trebui să nu le mai folosim. Uneori ne poți solicita să restricționăm utilizarea datelor tale („dreptul la restricționarea prelucrării„). Acest lucru înseamnă că ele vor fi folosite doar în anumite situații cum ar fi plîngeri sau exercitarea unor drepturi. Ne poți solicita să restricționăm prelucrarea datelor tale, dacă:

 • Nu sînt corecte
 • Au fost folosite în mod ilegal dar nu dorești să le ștergem
 • Nu mai sînt relevante, dar dorești să le păstrăm în eventualitatea unei plîngeri

Dacă restricționăm prelucrarea datelor în acest fel, nu le vom mai folosi sau nu le vom distribui în alte moduri pe perioada restricționării.

Către cine transmite datele 

Pentru a vă putea oferi produse și servicii, pentru a ne conduce afacerea și pentru a respecta regulile care se aplică în cazul nostru, datele personale vor fi distribuite doar către instituțiile publice implicate.

Ce publicitate primești

Nu îți folosim datele personale în scopuri de marketing. Nu vei primi nici un fel de publicitate din partea noastră.

Cum folosim datele pentru a lua decizii automatizate

Nu luăm și nu folosim date personale pentru a lua decizii automatizate.