Audit

Auditul este un termen la modă astăzi. Moda trece însă, dar necesitatea unor evaluări competente şi independente rămîne. Auditul trebuie să verifice dacă sunt întrunite condiţiile necesare pentru a se asigura echilibrul unei organizaţii, să instrumenteze stăpînirea dezordinii, adaptarea la schimbări şi să evalueze gradul de securitate şi riscurile pe care le poate întîmpina o firmă.

În aria serviciilor de tip ”asigurare” pe care le oferim se includ:
  • Audit calificat de securitate cibernetică (legea NIS)
  • Audit de securitate
  • Audit sisteme informaționale
  • Audit proiecte IT
  • Audit furnizori/soluții