Guvernare

Pentru a putea administra provocările cotidiene sau pe cele anticipate, organizaţiile au nevoie de o abordare structurată.  În acest scop, tehnologiile informaţionale la care organizaţiile fac apel trebuie să ofere valoarea de care  acestea au nevoie pentru a îşi atinge obiectivele propuse. Cum putem şti dacă obiectivele IT existente şi controalele sunt implementate iar monitorizarea performanţelor elimină “surprizele”?

  • Facem din IT o soluţie sustenabilă, pragmatică—să fii capabil să faci faţă provocărilor şi capcanelor induse de IT.
  • Ne concentrăm pe îmbunătăţirea performanţelor economice, a avantajului competitiv şi prevenirea problemelor.
  • Nu ne concentrăm pe tehnologie! Ne concentrăm pe procese!
  • Facem din guvernarea IT o responsabilitate partajată între zona economică (clienţi) şi furnizorul de servicii, cu implicarea totală a conducerii.
  • Consiliul director şi managementul executiv trebuie să ofere leadership şi structuri organizatorice adecvate şi să insiste pe procesele administrate şi controlate corect.

Guvernarea IT este :

  • Responsabilitatea Consiliului director şi a managementului executiv.
  • Parte integrantă a managementului întreprinderii.  Se referă la leadership, are în vedere structura organizatorică şi procesele economice şi asigură că resursele IT din mediul organizaţional sprijină, extind strategiile şi obiectivele organizaţiei.
Pentru a pune în practică aceste deziderate, organizaţiile au la dispoziţie cadrul de lucru COBIT (Control Objectives for Information and Related Techonologies). Această colecţie de  referenţiale ajută la recuperarea decalajelor dintre riscurile economice, nevoile de control şi  aspectele tehnice. Oferă bune practici cu ajutorul unui cadru de referinţă şi prezintă activităţile într-o structură uşor de gestionat şi logică.
Gov