Portofoliu servicii

De multe ori avem ocazia să citim prin oferte că o tehnologie sau un serviciu „adaugă valoare unei afaceri”; „contribuie la dezvoltarea afacerii asigurând un nivel ridicat al calităţii şi securităţii”; „investiţia are o rată a recuperării optimă” .
In realitate observăm firme în care tehnologia informaţiilor a avut impact negativ asupra calităţii serviciilor, investiţii care nu îşi ating scopul, termene de implementare depăşite, tehnologii incorect abordate şi care nu oferă sprijin efectiv afacerii şi, nu in ultimul rând, multe costuri ascunse.
Se uită că tehnologia există pentru a sprijini activităţile firmei, care la randul lor sunt puse în practică pentru a atinge obiectivele afacerii.

Eficienţă şi Eficacitate
Privim eficienţa prin prisma proceselor afacerii dumneavoastră: un proces ineficient va consuma prea multe resurse comparativ cu rezultatele create. Privim eficacitatea prin prisma relevanţei rezultatelor create: un sistem eficace va produce rezultate folositoare cu un minim de resurse.

Noi vă sprijinim în:
*Auditul/revizia sistemelor informationale(Certified Information Systems Auditor) si audituri IT specializate
*Asistenţă procedurală în implementarea sistemului de management al securitatii informatiilor (SMSI – ISO27001:2005): evaluarea riscurilor, dezvoltarea politicii de securitate şi a procedurilor de operare.
*Asistenţă procedurală şi suport pentru implementarea COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)
*Asistenţă procedurală pentru compartimentele de audit intern în realizarea planurilor de audit asupra departamentelor responsabile de managementul sistemelor informaţionale.
*Asistenta în dezvoltarea şi implementarea soluţiilor de lucru colaborativ de tip portal, bazate pe tehnologia Microsoft SharePoint. ( Studiu de caz )